Dnešný dátum: 28.03.2017   
Počet návštev: 20703
Vítame Vás na stránke Sekcie LRU - MUCHA
  
Prihláška za rozhodcu na Majstrovstvá sveta (Slovensko 7.-9.9.2017)
Prihlášku môžete zaslať mailom na: stefan.mlynarcik@henkel.com, do mailu uveďte nasledujúce údaje: Meno, bydlisko, e-mail, mobil, preferovaný sektor (Dedinky-potrebné mať skúsenosti s veslovaním, SvitL.Hrádok-Váh, L.Hrádok-Belá, D.Kubín), potreba ubytovania. 
  
  Novinky:

Všetky zmeny na tejto stránke budú uvedené v nasledujúcej tabuľke s popisom, kde v obsahu ich môžete nájsť.

DÁTUM

POLOŽKA OBSAHU

POPIS ZMENY/DOPLNKU

20.03.2017 Propozície Pretek Troch korún 2017 - Červený Kláštor
09.03.2017 Propozície Kežmarská Zlatná 2017
24.02.2017 Novinky a oznamy Upravený konečný termínový kalendár 2017
24.02.2017   Medzibrodská muška 2017 - viazanie mušiek
21.02.2017 Novinky a oznamy Zápisnica z rozšíreného zasadania sekcie LRU-mucha 2017
06.02.2017 Propozície Memorial J.Kronera - P.Bystrica 2017