Dnešný dátum: 19.02.2017   
Počet návštev: 15523
Vítame Vás na stránke Sekcie LRU - MUCHA
  
Prihláška za rozhodcu na Majstrovstvá sveta (Slovensko 7.-9.9.2017)
Prihlášku môžete zaslať mailom na: stefan.mlynarcik@henkel.com, do mailu uveďte nasledujúce údaje: Meno, bydlisko, e-mail, mobil, preferovaný sektor (Dedinky-potrebné mať skúsenosti s veslovaním, SvitL.Hrádok-Váh, L.Hrádok-Belá, D.Kubín), potreba ubytovania. 
  
Štartovné za účast družstva v postupovej súťaži ako aj registračný poplatok do RSM (5€ za pretekára) je potrebné poukázať do konca februára na účet:
VÚB a.s. Žilina, č.ú. 158 32 432/0200
IBAN: SK6202000000000015832432
Variabilný symbol: 6321 (štartovné, 140€ pre 1. a 2.ligu, 100€ pre divíziu)
                                12015 (registračný poplatok do RSM - 5€ za každého pretekára)
Pre identifikáciu platby uveďte do poznámky meno ZO SRZ, prípadne družstva.
 
  Novinky:

Všetky zmeny na tejto stránke budú uvedené v nasledujúcej tabuľke s popisom, kde v obsahu ich môžete nájsť.

DÁTUM

POLOŽKA OBSAHU

POPIS ZMENY/DOPLNKU

17.02.2017 Štátna reprezentácia Webová stránka ME 2017 Portugalsko www.effc2017.com
15.02.2017 Novinky a oznamy Pozvánka na školenie rozhodcov
07.02.2017 Štátna reprezentácia Webová stránka MS 2017 Slovensko www.wffc2017.com
06.02.2017 Propozície Memorial J.Kronera - P.Bystrica 2017
15.01.2017 Novinky a oznamy Termínový kalendár 2017
12.01.2017 Zoznam súťažiacich Nasadenie družstiev do postupových súťaží 2017
12.12.2016 Novinky a oznamy Výberové konanie - reprezentační tréneri pre roky 2017-2018